Heidi Grov

Jeg har vært medlem i klubben siden 2017, og med i styret siden 2021. I 2021 tok jeg aktivitetslederkurs og har ledet torsdags- og søndagsturer samt holdt noen grunnkurs fra Fjærholmen. Jeg bor på Mølledammen på Tjøme, og jobber til daglig som lærer på Nøtterøy videregående skole.

Knut Kjelsås

Knut Kjelsås

Jeg liker å padle sammen med gode venner. Jeg er glad i å undervise og veilede andre til økt padleglede. Jeg organiserer og leder gjerne turer der alle som deltar skal føle seg trygge og godt ivaretatt.