Personvernerklæring

Icon paddles

Personvernerklæring for Havpadlerne Færder​

Oppdatert 27. desember 2023

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Havpadlerne Færder, organisasjonsnummer 996 878 872, håndterer personopplysninger samlet inn for å levere tjenester til medlemmene våre. Klubbens leder er ansvarlig for håndteringen.

Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplysninger kan gjøres via epost til havpadlerne@gmail.com.

Medlemskap

Fra medlemmene våre henter vi inn navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-post adresse. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere antall medlemmer for å motta offentlig tilskudd til drift av organisasjonen. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon til medlemmer for å kunne gi informasjon knyttet til medlemskapet.

Når du melder deg inn i klubben, samtykker du i at organisasjonen bruker personopplysninger til nyhetsbrev og invitasjoner til arrangementer. Ved avsluttet medlemskap slettes alle personopplysningene.

E-post

Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post behandler vi den i henhold til innholdet og sletter den straks.

Påmelding kurs og arrangementer

Hos Havpadlerne Færder er det mulig å melde seg på kurs og andre arrangementer. For å håndtere dette kan vi samle informasjon som navn og kontaktopplysninger. Dersom det er nødvendig kan vi også be om informasjon om allergier, behov for tilretteleggelse og kontaktinformasjon til pårørende.

Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet, og de vil ikke bli delt med de andre deltakerne. Personopplysningene vil slettes etter at arrangement er ferdig.

Innsending av skjemaer

Klubben kan bruke skjemaer til å hente inn informasjon fra medlemmer, eksempler er avviksmeldinger og feilmeldinger. Til dette formålet brukes Google Forms. For å sikre korrekt kommunikasjon krever disse skjemaene epost-adresse, og for å lette håndteringen kan vi også be om annen kontaktinformasjon. Opplysningene innhentet på denne måten lagres av klubben i opptil to år. Lagring utover dette kan skje dersom opplysningene anonymiseres.

Ingen opplysninger innhentet på denne måten skal deles med tredjepart, men unntak gjøres i enkelttilfeller dersom vi blir pålagt det av myndighetene.

Handling i klubbens nettbutikk, inkludert leie av utstyr

Handling i Havpadlerne Færders nettbutikk krever registrering med epostadresse. For å lette behandlingen ber vi også om annen kontaktinformasjon, men denne er frivillig. Opplysninger om alle kjøp lagres i nettbutikken, dette inkluderer også datoer for leie av kajakker og annet utstyr. Disse opplysningene er nødvendige for regnskapet vårt, men opplysninger som kobler kjøp eller leie til personer kan slettes etter at kjøpet eller leieforholdet er avsluttet.

Brukernes passord til nettsidene våre lagres kryptert i WordPress på en slik måte at vi ikke har tilgang til dem.

Alle betalingsdetaljer håndteres av vår eksterne leverandør av betalingstjenester, Vipps. Havpadlerne Færder har ikke tilgang til betalingsopplysningene.

Ingen opplysninger innhentet på nettsidene skal deles med tredjepart, men unntak gjøres i enkelttilfeller dersom vi blir pålagt det av myndighetene.

Referanse

Denne personvernerklæringen er basert på en mal fra Frivillighet Norge