HMS for turledere og kursholdere

Icon paddles

HMS for turledere og kursholdere på arrangement i regi av Havpadlerne Færder

Kortversjon av Helse Miljø Sikkerhet (HMS) for Havpadlerne Færder

Som turleder eller kursholder på et arrangement i regi av Havpadlerne Færder er det ditt ansvar å forholde deg til følgende

  • Styret i Havpadlerne Færder utnevner turledere og kursholdere til alle sine arrangementer. Alle arrangementer er listet i klubbens aktivitetsplan. Alle klubbens arrangementer er dekket av forsikringen til Havpadlerne Færder.
  • Rammene for alle arrangement skal være kjent på forhånd (tid, padleavstand, kompetansekrav, utstyr med mer). Før oppstart skal turleder/kursholder avklare rammer for arrangementet.
  • Turleder/kursholder opptrer på delegert myndighet fra styret i Havpadlerne Færder. Som turleder/kursholder plikter du å gjøre deg kjent med klubbens reglement. Dette omfatter HMS og vedtak som er gjort i styret.
  • Turleder/kursholder er ansvarlig for gruppas sikkerhet og trivsel. Turleder skal gjøre avtaler med deltakerne om hva som forventes under arrangementet. Turleder/kursleder bør samle gruppa for dialog både før, under og etter arrangementet.
  • Padling i Havpadlerne Færder betyr at alle deltar i ei gruppe. Det er et mål at gruppa som helhet skal bidrar til at alle trives og at alle føler seg trygge.
  • Turleder/kursholder er ansvarlig for at alle deltakerne har utstyr som er egnet arrangementet: Redningsvest, spruttrekk, egnet bekledning og ekstra klær. Turleder avklarer om deltakerne er i tilstrekkelig god form og har padlekompetanse til det arrangementet krever.
  • Turleder/kursholder samler gruppa før avreise fra stranda. Det skal avtales rammer for turen. Turleder avklarer hvem som ønsker å delta under hans/hennes ledelse og sikrer at alle deltakerne har felles forståelse for arrangementets rammer.
  • Turleder har myndighet til å avgjøre at en deltaker ikke kan delta på arrangementet.
  • Hvis det har vært avvik (spesielle hendelser eller episoder, særlig hvis det medførte skader eller fare for skade) skal turleder/kursholder melde dette til styret gjennom vårt avviksskjema.

Havpadlerne ønsker å være en klubb i utvikling. Sikkerhet og trivsel er viktig for klubben. Som turleder/kursholder skal du oppfordre deltakere til å dele sine tanker og erfaringer, enten som tanker på vår åpne Facebook-side eller ved å kontakte turleder/kursholder eller styret. Løpende innspill er avgjørende for vår utvikling.