HMS for deltakere

Icon paddles

HMS for deltakere på arrangement i regi av Havpadlerne Færder

Basert på Helse Miljø Sikkerhet (HMS) for Havpadlerne Færder

Som deltaker på arrangement i regi av Havpadlerne Færder er det ditt ansvar å forholde deg til følgende

 • Klubbens arrangementer er forbeholdt medlemmer av Havpadlerne Færder. Deltakere på klubbens kurs er automatisk medlemmer. Turleder kan gjøre unntak fra kravet om medlemskap, men dette må være avtalt med turlederen på forhånd.
 • Rammene for alle arrangementer skal være kjent på forhånd. Dette omfatter tid, padledistanse, kompetansekrav, utstyr og eventuelle andre betingelser. Før oppstart vil turleder/kursholder avklare rammer for arrangementet.
 • Som deltaker plikter du å gjøre deg kjent med klubbens reglement, inkludert HMS. Alle deltakerne på klubbens arrangementer skal registreres i loggbok, enten på papir eller elektronisk. 
 • Turleder/kursholder er ansvarlig for gruppas sikkerhet og trivsel. Turleder skal gjøre avtaler med deltakerne om hva som forventes under arrangementet.
 • Padling i Havpadlerne Færder betyr at alle deltar i ei gruppe. Gruppa som helhet har ansvar for at alle trives og at alle føler seg trygge. Dette ivaretar du ved å være sosial, snakke med ukjente, og dele gleder og utfordringer med medpadlerne. Det er også ditt ansvar å hjelpe til med å holde gruppa samlet, slik at kommunikasjonen innad i gruppa kan fungere.
 • Hvis du ønsker å forlate gruppa under et arrangement, må du melde fra til turleder og gjøre en tydelig avtale. Når du forlater gruppa opphører turleders ansvar for deg.
 • Du skal ha utstyr som er egnet arrangementet. Alle deltakere på fellesturer må bruke flytevest og spruttrekk. Du må ha bekledning som passer til forholdene og ha med ekstra klær. I vintersesongen, fra oktober til april, må du bruke tørrdrakt. 
 • Du må være i tilstrekkelig god form og ha tilstrekkelig padlekompetanse (psykisk og fysisk) for det arrangementet krever. Er du i tvil, ta kontakt med turleder/kursholder på forhånd. Kontaktinformasjon for turleder skal være lagt ut i invitasjonen for arrangementet. Havpadlerne bruker Spond for å invitere til arrangementer og registrere deltakere. Se også www.havpadlerne.com eller Havpadlernes klubbsider på Facebook.
 • Havpadlerne Færder er ansvarlig for alle arrangement i klubbens regi, disse er beskrevet i terminlisten. Turleder/kursholder opptrer på delegert myndighet fra styret i Havpadlerne Færder. Turleder/kursholder er forpliktet til å følge klubbens HMS og vedtak i styret.
 • Turleder/kursholder samler gruppa før avreise fra stranda. Du må selv være aktiv med å spille inn ønsker og begrensninger til dagens plan. Du må informere turleder/kursholder om fysiske, psykiske eller utstyrsmessige forhold som er relevant for egen og gruppas sikkerhet og trivsel.
 • Turleder har myndighet til å avgjøre at en deltaker ikke kan delta på arrangementet.

Havpadlerne ønsker å være en klubb i utvikling. Sikkerhet og trivsel er viktig for klubben. Vi oppfordrer deltakere på turer og kurs å dele sine tanker med klubbens styre. Ta en telefon, slå av en prat, del tanker på vår åpne Facebook-side eller send en epost. Løpende innspill er avgjørende for vår utvikling.

Uønskede hendelser på klubbens arrangementer kan rapporteres til styret gjennom vårt avviksskjema.