Leie lagringsplass

Icon paddles

Kajakknaustet skal primært være lagringssted for klubbens utstyr, men dersom det er ledig kapasitet kan medlemmer av Havpadlerne Færder søke om å oppbevare private kajakker her. 

 • Søknadsfrist for hovedtildeling er 20. april, og plassene tildeles for ett år fra 1. mai.
 • De som ønsker å leie plass må søke hvert år.
 • Prisen for en lagringsplass er 1000 kr pr. år.
 • Styret fordeler plassene og setter opp venteliste. Ved manglende innbetaling av leie taper medlemmet retten til å leie plass, og plassen tildeles den neste på ventelista.
 • For tildeling av plass blir det lagt vekt på at leietaker deltar i klubbens padleaktiviteter og dugnader. Søkere som ikke deltar i klubbens padleaktiviteter og dugnader, er ikke søknadsberettiget til plass.
 • Dersom søknader om plass overstiger antall ledige plasser, kan styret tildele plasser ut fra følgende kriterier:
  • Dårlige muligheter for å lagre kajakk hjemme
  • Dårlige muligheter for å frakte kajakk på bil
  • Medisinske kriterier som gir særlig behov for å kajakk på Fjærholmen
 • Hvis det blir ledige lagringsplasser i løpet av en leieperiode tildeles disse plassene fortløpende. Dersom det finnes en venteliste fra ordinær tildeling skal denne legges til grunn
 • Det er ikke anledning til å framleie tildelt kajakkplass.

For å søke oppbevaringsplass i kajakknaustet gjør du slik:

 1. Du må være medlem i Havpadlerne Færder.
 2. Last ned og fyll ut søknadsskjemaet på denne siden. 
 3. Send det utfylte skjemaet til havpadlerne@gmail.com innen søknadsfristen 20. april.
 4. Tildelt plass gjelder i ett år fra 1. mai.
 5. Hele beløpet for plassen betales når plassen er bekreftet.