Informasjon for deltakere

Icon paddles

Informasjon for deltakere på arrangement i regi av Havpadlerne Færder

Denne informasjonen er basert på HMS-reglene våre, beskrevet i dokumentet Helse Miljø Sikkerhet for Havpadlerne Færder.

Som deltaker på arrangement i regi av Havpadlerne Færder er det ditt ansvar å forholde deg til følgende

 • Klubbens arrangementer er forbeholdt medlemmer av Havpadlerne Færder. Turleder kan gjøre unntak fra kravet om medlemskap, men dette må være avtalt på forhånd.
 • Som deltaker plikter du å gjøre deg kjent med klubbens lover og HMS-regler
 • Som regel kreves det registrering av alle deltakere i loggbok. 
 • Hver tur har en turleder og hvert kurs har en kursholder. Turleder/kursholder er ansvarlig for gruppas sikkerhet og trivsel og skal gjøre avtaler med deltakerne om hva som forventes under arrangementet.
 • Kontaktinformasjon for turleder/kursholder skal være lagt ut i invitasjonen for arrangementet. Se listene over turer og kurs eller Havpadlernes klubbsider på Facebook.
 • Rammene for alle arrangementer skal være kjent på forhånd, som varighet, padleavstand, kompetansekrav og utstyr. Før oppstart vil turleder/kursholder avklare rammer for arrangementet.
 • Turleder/kursholder samler gruppa før avreise fra stranda. Her må du selv være aktiv med å spille inn ønsker og begrensninger til dagens plan. Du må informere turleder/kursholder om fysiske, psykiske eller utstyrsmessige forhold som er relevant for din egen og gruppas sikkerhet og trivsel.
 • Du skal ha utstyr som er egnet arrangementet, inkludert redningsvest, spruttrekk, egnet bekledning, ekstra klær,  mat og drikke. Du må være i tilstrekkelig god form og ha tilstrekkelig padlekompetanse for det arrangementet krever. Ta kontakt med turleder/kursholder på forhånd om du er i tvil. 
 • Padling i Havpadlerne Færder betyr at alle deltar i ei gruppe. Gruppa som helhet har ansvar for at alle trives og føler seg trygge. Dette bidrar du til ved å være sosial, snakke med ukjente og dele gleder og utfordringer med medpadlerne. Du har også et ansvar for holde gruppa samlet, slik at kommunikasjonen innad i gruppa kan fungere.
 • Hvis du ønsker å forlate gruppa under et arrangement må du melde fra til turleder og gjøre en tydelig avtale. Når turlederen aksepterer at du forlater gruppa opphører turlederens ansvar for deg.
 • Turleder har myndighet til å avgjøre at en deltaker ikke kan delta på arrangementet.
 • Havpadlerne Færder er ansvarlig for alle arrangement i klubbens regi. Turleder/kursholder opptrer på delegert myndighet fra styret i Havpadlerne Færder. Turleder/kursholder er forpliktet til å følge klubbens regler og vedtak i styret.

Havpadlerne ønsker å være en klubb i utvikling. Sikkerhet og trivsel er viktig for klubben. Vi oppfordrer deltakere på turer og kurs å dele sine tanker med klubbens styreTa en telefon, slå av en prat, del tanker på vår åpne Facebook-side eller send en epost. Vi har også et tilbakemeldingsskjema  som kan fylles ut og sendes til styret.