Fuglefredning. Husk ferdselsforbud fra 15. april til 15. juli

16.04.2024
Lars Hoff

Av hensyn til hekkende fugler er det ferdselsforbud rundt enkelte øyer. Ferdselsforbudet gjelder mellom 15. april og 15. juli, ut til 50 meter fra øya.

Vi har lagt ut et kart over forbudssonene på kart-sida vår.