Julehilsen 2022

14.12.2022

Knut Kjelsås

Kjære alle medlemmer i Havpadlerne Færder

Et nytt padleår er på hell, og det er tiden for tilbakeblikk, samtidig som vi retter blikket framover. I forrige julehilsen skrev vi:

«La 2022 bli et nytt godt padleår! Bruk mulighetene som byr seg til å drive med den fineste og mest helsebringende aktiviteten som vi er så glade i!»

Ble det slik? Ja, det mener vi bestemt.

Julehilsen 2022
På årsmøtet 2022 vedtok vi følgende strategi:

Strategi 2022 – 2025

Havpadlerne Færder skal være:
 • en sosial, trygg og inkluderende klubb for alle med interesse for havpadling, livredning og kystnære aktiviteter
 • arrangør av turer, kurs og andre aktiviteter i trygge rammer på forskjellige nivåer
 • en klubb der medlemmene gis mulighet for videre utvikling som havpadlere
 • en arena for naturopplevelser, turglede og sporløs ferdsel

Våre verdier:

 • Trygghet
 • Raushet
 • Nyskapende

Aktivitetsplan 2022

 • Avholde grunnkurs, teknikkurs, aktivitetslederkurs og andre opplæringstiltak i henhold til vedtatte kursplan
 • Utvikle og gjennomføre nye opplæringstiltak i tilknytning til havpadling, livredning og kystnære aktiviteter
 • Utvikle satsingen på barn og unge
 • Gjennomføre vedtatt turplan
 • Utvikle klubbens lokaler på Fjærholmen
 • Videreutvikle det sosiale klubbmiljøet
 • Samarbeide med andre aktuelle organisasjoner om aktiviteter og skjøtsel i Færder Nasjonalpark
 • Fortsette arbeidet med å sikre at Havpadlerne Færder er en godt drevet klubb med god økonomi
 • Videreutvikle samarbeidet med Norges Padleforbund
Vi mener at vi kan huke av det meste av dette, og kan være stolte av at vi fremdeles har rennomme på at vi er en aktiv og godt drevet klubb. En spesiell takk til alle aktivitetsledere som har deltatt i gjennomføringen av våre kurs og turer! Spesielt moro er det at Norges Padleforbund har sett hvor mange fine ressurser vi har, og i stor grad benytter oss i forbundets aktiviteter. En stor utfordring vi har måttet forholde oss til i 2022 er at andre kursarrangører i vårt område konkurrerer om de samme kursdeltakerne som oss. Det har ført til at vi har måttet avlyse noen få kurs, og at vi har hatt færre deltakere enn planlagt. Denne trenden ser ut til å fortsette, og vi må planlegge hvordan vi vil møte den. Vår viktigste styrke er at vi ikke bare tilbyr kurs, men også mulighet for gratis medlemskap i klubben, som igjen gir mulighet for deltakelse på våre arrangementer. Pr i dag, 13.desember, er vi 558 medlemmer i Havpadlerne Færder.
Fra årets sommertur til Sula
Fra årets sommertur til Sula
Fra årets sommertur til Sula

Hva med 2023?

Vi er i gang med planleggingen. Vi planlegger sommertur til Hitra, og interessen ser ut til å være stor. Vi kjører i gang med turer rett over nyttår, og allerede 1.januar er det tur. Vi planlegger aktivitetsledersamling 14.-15.januar, der vi fastsetter kurs- og turplanene for året.

Padlesenteret på Fjærholmen;(dette skrev vi i fjor, og det gjelder fremdeles)

ja her skjer det ikke mye! Vi venter fremdeles på avklaringer fra Færder kommune som skal gjøre ferdig reguleringsplan for Fjærholmenområdet. Men, vi har ikke dårlig tid! Sjøen ligger der klar, så vi får gjort det vi er til for. Men noe er nytt; Vi er blitt kontaktet av Foynland vellag, med spørsmål om vi kan skape bygget sammen. Slik at de får et grendehus, og vi får et padlesenter. Det er vi positive til, og håper det vil bli en god løsning for begge parter.

La 2023 bli et nytt godt padleår! Bruk mulighetene som byr seg til å drive med den fineste og mest helsebringende aktiviteten som vi er så glade i!

Vi gleder oss til å møte dere masse i 2023, og ønsker dere en riktig god jul og et godt nytt padleår!

Padlehilsen fra styret
Kristine, Heidi, Heidi, Marina, Thorstein, Ole Magnus og Knut

Gøy med kurs!
Gøy med kurs!
Gøy med kurs!