Årsmøte i klubben torsdag 24.mars

02.02.2022
Knut Kjelsås

Saker som ønskes tatt opp, utenom faste årsmøtesaker, må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet(10.mars). Årsmøtepapirene vil bli gjort tilgjengelig en uke før møtet. Informasjon kommer i kalenderen.