Heidi Grov

Jeg har vært medlem i klubben siden 2017, og med i styret siden 2021. I 2021 tok jeg aktivitetslederkurs og har ledet torsdags- og søndagsturer samt holdt noen grunnkurs fra Fjærholmen. Jeg bor på Mølledammen på Tjøme, og jobber til daglig som lærer på Nøtterøy videregående skole.