Luciapadling

Vi pynter oss og kajakkene med lys og padler Lucia sammen.

Aktivitetsledersamling

Møte for klubbens aktivitetsledere for å sette opp turleder og kursleder 2024.